המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
קווי המהדרין - מבט אחר

קווי המהדרין - מבט אחר

שם המחבר: ווזנר רחל
תאריך עברי: תשע"ב
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: אקדמות
כרך: כז
מספרי עמודים: 125--107
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: בית מורשה, ירושלים
קישור לרשומה המלאה
ההפרדה בין המינים בקווי התחבורה הציבורית עלה לכותרות ולדיון בג"ץ בסוף שנת 2011. קווים אלה מכונים "קווי מהדרין", כינוי המשקף את גישת היוזמים כי הפרדה זו תורמת להידור במצוות הצניעות. המאמר מתמקד בשאלה אם הפרדה כזו היא בגדר הפליה פסולה כלפי הנשים המשתמשות בקווים אלו. הכותבת מבקשת לבדוק מהו המקור לפרקטיקה זו של הפרדה, מהו הרקע ההלכתי והחברתי שלה, מהם יתרונות ההפרדה שאינם קשורים לשאלות ההלכתיות, ומהי עמדתן של הנשים החרדיות בסוגיה. מסקנה: בחינת הסוגיה לעומק מעלה את האפשרות הלא פופולרית בעליל, שלפיה ייתכן שהסדרי ההפרדה הם תקינים מבחינה משפטית וערכית. לשאלה המרכזית, האם הסדר ההפרדה הוא הסדר המשפיל או מבזה את הנשים, היא משיבה תשובה שלילית בהחלט. אלא שמכל מקום, ההסדר אינו פסול באופן המאיין את זכותה של החברה הספציפית לנהוג את מנהגיה בשם הזכות לתרבות.
כללי

כותרת

עוד מידע