המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
קולה של הבת ומעורבותה בתהליך ההשתדכות בחסידות "תולדות אהרן"

קולה של הבת ומעורבותה בתהליך ההשתדכות בחסידות "תולדות אהרן"

שם המחבר: זלצברג סימה
תאריך לועזי: 2007
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: להיות אשה יהודייה
כרך: ד
מספרי עמודים: 185--206
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: קולך - פורום נשים דתיות
מאמר העוסק בעולמן של נשות חסידות 'תולדות אהרן', ובדפוסי השידוך והנישואין בקהילה זו. לצד המרכיבים החרדיים הקלאסיים בתהליך ההשתדכות, שהם הרכיבים ה'עסקיים' והחברתיים, קיים רכיב שטרם נחקר והוא: המשיכה האישית, ההופעה החיצונית, והסימפטיה שחשים הורי המיועד/ת כלפי בן/בת הזוג. המאמר מביא את קולן האותנטי של נשות 'תולדות אהרן' בנוגע למציאת זיווגן, ופותח צוהר למתרחש בעולמן של נשים מקבוצה חסידית קיצונית, התנסויותיהן האישיות והקונטקסט החברתי שלהן. מממצאי המחקר: לצד הנורמות הוותיקות משנות העבר, קיימות מגמות של פתיחות הדרגתית לכיוון השכלה, דחיית גיל הנישואין, וכן נכונות לאפשר מפגש בין בני הזוג עוד בטרם סיכמו ההורים על נישואיהם.
כללי

כותרת

עוד מידע