המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
קידום תעסוקה במגזר החרדי: תכנית עבודה

קידום תעסוקה במגזר החרדי: תכנית עבודה

שם המחבר: מלר אתי
תאריך לועזי: 2005
סוג פרסום: מסמך מדיניות
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: ג'וינט ישראל - המנהלת לקידום ולפיתוח תעסוקה
המסמך סוקר את הרקע והגורמים לאי השתלבות במעגל העבודה (בשנת 2005), את החסמים ברמת הקהילה וברמת הפרט, כמו גם את ההתנגדות הרבנית והציבורית לפעילות בעניין תעסוקה. כמו כן, עוסק המסמך בהעדר פעילות פנים חרדית לקידום תעסוקה, אשר עשויה להכשיל כל ניסיון של הרשויות השונות לפעול בכיוון זה. כך גם העדר הכשרה מקצועית וידע בסיסי, החשש מגיוס לצה"ל, מחסור במקומות עבודה מותאמים לחברה החרדית, הקמת מוסדות להכשרה מקצועית ואקדמית וסבסוד הלימודים. מטרתו העיקרית של המסמך: הגדלת מספר בני החברה החרדית המתפרנסים מעבודתם. מטרות המשנה: עידוד פעילות עסקית ויצירת מקומות עבודה איכותיים; הכוונת ההון האנושי להכשרה מקצועית המותאמת לדרישות השוק; שינוי עמדות פנים ביחס החברה החרדית לנושא התעסוקה; רתימת המנהיגות הרבנית והחברתית לשיח בנושא התעסוקה, ועוד.
כללי

כותרת

עוד מידע