המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
קצבאות הילדים והילודה בישראל: ממצאים ראשונים

קצבאות הילדים והילודה בישראל: ממצאים ראשונים

שם המחבר: מישר יורם , מנסקי צ'ארלס
תאריך לועזי: 2000
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: רבעון לכלכלה
כרך: 47(1)
מספרי עמודים: 565--535
מקום הוצאה: תל אביב
שם ההוצאה: עם עובד בשיתוף האגודה הישראלית לכלכלה
בדיקה ראשונה מסוגה שהתקיימה בשנת 2000 בדבר הקשר שבין קצבאות הילדים, שהחלו בישראל בשנות ה-70, לבין דפוסי הילודה. הממצא הבולט: גידול ניכר במספר הילדים של נשים אשכנזיות חרדיות בין התקופה שלפני מתן הקצבאות ואחריה. נתון חשוב אחר: בניגוד לתפיסה המקובלת שהחרדים מעולם לא השתמשו באמצעי מניעה, הנתונים מורים כי בקרב נשים חרדיות אשכנזיות שנישאו לפני 1955 שיעור הפריון היה ברמה דומה מאד לזו של נשים אשכנזיות לא חרדיות מאותו הדור. נתון זה הפתיע את חוקרי החברה החרדית, ועל כן בנספח למאמר מנתחים הכותבים נתון זה באמצעות דיון בהגדרת ה'חרדיות' של שנות החמישים, ודפוסי הנכונות שלהם להשתתף במפקד האוכלוסין.
כללי

כותרת

עוד מידע