המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
רב מודרניות בישראל : נשים חרדיות, דתיות לאומיות וחילוניות בהשכלה הגבוהה

רב מודרניות בישראל : נשים חרדיות, דתיות לאומיות וחילוניות בהשכלה הגבוהה

שם המחבר: בן-חיים ליאור
תאריך לועזי: 2003
סוג פרסום: עבודת דוקטור
מקום הוצאה: תל אביב
שם ההוצאה: אוניברסיטת תל-אביב
עבודה החוקרת את המשמעויות של התפשטות ההשכלה הגבוהה בקרב נשות המגזר החרדי בישראל, ביחס לעולם הערכים ולדימויים העצמי של נשים אלה מפרספקטיבה השוואתית. סטודנטיות בנות המגזרים: החילוני, הדתי והחרדי, מושוות זו לזו, במטרה לעמוד על המובחנות והדמיון בין נשים המתנסות בהשכלה הגבוהה, החילונית במהותה, עם אתגרי הדת והמסורת. המחקר מנסה להעריך האם תהליך ההשכלה בקרב הנשים החרדיות מלווה בשינויים ערכיים משמעותיים ביחסן אל המודרנה, המסורת והחברה הישראלית, והאם הן מבקשות להוות סוכנות שינוי בקהילותיהן. הממצאים מוצגים באמצעות מודלים, גרפים וטבלאות, על פי פילוחים שונים ופרמטרים סוציולוגיים ואידיאולוגיים. מתוך כך יוצא המחקר להגדרות ופרשנויות שונות של המונח 'מודרנה' בפי הנשים הנסקרות, ומסיק מסקנות בדבר רב תרבותיות, רב מודרניות, וכן פרספקטיבות על השסעים הדתיים בחברה הישראלית.
כללי

כותרת

עוד מידע