המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
רב תרבותיות, לאומיות והפוליטיקה של העיר: המקרה של אשדוד

רב תרבותיות, לאומיות והפוליטיקה של העיר: המקרה של אשדוד

שם המחבר: צפדיה ארז , יעקובי חיים
תאריך לועזי: 2007
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: סוציולוגיה ישראלית
כרך: ט (1)
מספרי עמודים: 127--148
מקום הוצאה: תל אביב
שם ההוצאה: אוניברסיטת תל-אביב, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
בשנים האחרונות משמשת האופציה הרב–תרבותית כמודל נורמטיבי בקרב פרנסי העיר אשדוד. המבנה הפיזי של העיר, תוצר תכנונה המודרניסטי, והרכבה הדמוגרפי מהווים לכאורה את התשתית לכינונה של אופציה רב–תרבותית זו. המאמר בוחן באופן ביקורתי את שאלת היותה של אשדוד עיר רב–תרבותית. בעזרת גיוס וחיבור בין תובנות תיאורטיות מגוף הידע על הסדרים רב–תרבותיים ומגוף הידע על פוליטיקה ותכנון עירוני המאמר מתחקה אחר תכנונה של העיר ובנייתה כחלק מחזון בינוי אומה ומדינה, כמו גם אחר יצירת החפיפה בין אתניות, מעמד ומקום מגורים ויצירת מערכת היחסים בין הקהילות בעיר. ממצאיו של המחקר מציבים סימני שאלה לגבי היותה של אשדוד ”עיר רב–תרבותית“, אף שמוסדות השלטון המקומי מכירים בשונות ובייחוד של כל קהילה, מטפחים את הקהילות השונות ומפגינים נדיבות בתחום התרבות הקהילתית.
כללי

כותרת

עוד מידע