המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
ריבונות מדינת ישראל במחשבה היהודית-אורתודוקסית

ריבונות מדינת ישראל במחשבה היהודית-אורתודוקסית

שם המחבר: נאור אריה
תאריך לועזי: 1998
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: פוליטיקה
כרך: 2
מספרי עמודים: 96--71
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: האוניברסיטה העברית בירושלים, המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס בשיתוף האגודה הישראלית למדע המדינה
המאמר עוסק בהתמודדותה של יהדות ההלכה עם הדילמות שהתעוררו עם הקמתה של מדינת ישראל כמדינה חילונית, בעלת שיטת משפט ומערכות שלטון שאינן תלויות בהלכה. נסקרת עמדת הרב קוק וממשיכיו בציונות הדתית, ומנגד עמדת החרדים לסוגיהם, בין השאר האדמו"רים מסאטמר, גור, החזון איש והרב שך. טענת המאמר: קיימים קוים משותפים לכלל האורתודוקסים, מתונים כקיצוניים, בכך שאינם יכולים לייחס למדינה ריבונות שלמה. לדברי הכותב יסודות המחשבה המדינית הדתית מגבילים בהכרח את ריבונות המדינה, ומכפיפים אותה, את חוקיה ואת משפטיה, את מדיניותה ואת מוסדותיה למושגי או למרות ההלכה. דרגת הכפיפות משתנה מזרם לזרם, אך העיקרון אחד הוא. לאור זאת נבחנות העמדות הפוליטיות בנוגע להחזרת שטחים ובנוגע לתגובות על רצח רבין.
כללי

כותרת

עוד מידע