המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
"רשעות השידור" : תקשורת וקלטות בחברה החרדית

"רשעות השידור" : תקשורת וקלטות בחברה החרדית

שם המחבר: קפלן קימי , בלונדהים מנחם
תאריך לועזי: 1993
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: קשר
כרך: 14
מספרי עמודים: 62--51
מקום הוצאה: תל אביב
שם ההוצאה: אוניברסיטת תל-אביב, המכון לחקר העיתונות והתקשורת היהודית
המאמר עוסק באמצעי התקשורת החלופיים של החברה החרדית (בשנות התשעים), בדמות הפשקווילים, הכריזה ברמקולים, השידור בלוויינים ובעיקר - הפצת קלטות. המשותף לכל אלה הן יכולות הפיקוח הקהילתי על אמצעי תקשורת אלה. הקלטות זוכות במיוחד לתפוצה נרחבת, ומשמשות להפצת מוסיקה דתית, דרשות וסיפורים. הכותבים מסיקים כי החברה החרדית מכירה בחשיבותה של תקשורת ההמונים, ויכולותיה לשמש כלי להפצת מסר חינוכי חשוב. אלא שעדיין הטלוויזיה והרדיו הם מחוץ לתחום, ומוצגים בפי הדרשנים החרדיים כ'יריד של הבלים' וראי לרדידותה של החילוניות. הדור הנוכחי של הדרשנים בקלטות מגלה עוינות רבה לתקשורת הישראלית ולסכנותיה, ורואים בה אחראית להתדרדרות הנוער. במובן זה מנהלים הדרשנים דיאלוג תחרותי עם התקשורת הישראלית. שכן עד הופעת הקלטות היתה הדרשה הפרונטלית אירוע חד פעמי חסר השפעה, אך מאז התפתחות תקשורת הקלטות נפתחה ביתר שאת התחרות מול הפרשנות החילונית, אשר גם היא מועצמת ומונצחת על ידי המדיה לסוגיה. מסקנת המאמר שהחרדיות אינה נמנעת מלהשתמש בטכנולוגיות כל עוד הן משרתות את מטרותיה.
כללי

כותרת

עוד מידע