המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
שבת אחים: יחסי חילוניים-דתיים, עמדות, הצעות, אמנות

שבת אחים: יחסי חילוניים-דתיים, עמדות, הצעות, אמנות

שם המחבר: דרומי אורי
תאריך לועזי: 2005
סוג פרסום: ספר
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: המכון הישראלי לדמוקרטיה
קובץ מאמרים והצעות אודות הקונפליקט בין דתיים לחילוניים במדינת ישראל, סביב ובעקבות 'אמנת גביזון מדן' משנת 2003, שנועדה להסדיר את היחסים בין חופשיים ובין שומרי מצוות בישראל. בדברי ההסבר להצעתם כתבו גביזון ומדן כי "מסגרת פעולה מוסכמת בין חלקי הציבור היהודי בישראל, שהיא תוצאה של הידברות, היא הדרך הטובה ביותר לטפל במחלוקות עקרוניות. בדרך זו, נשמר כבודן של כל הקבוצות, תוך מחויבות לשמור על אמונותיהן ועל אורחות חייהן, בצד יכולת של הקבוצות לפעול בתיאום לקראת מטרות משותפות קיומיות". הספר מכיל רעיונות מאת: הרב קוק, יצחק ניסנבוים וברל כצנלסון, שככתבו על אופייה היהודי של המדינה שתקום; שיחתו של בן-גוריון עם החזון-איש; פנייתו של בן-גוריון לחכמי ישראל בסוגיית 'מיהו יהודי' ותשובותיהם אליו; 'ועדת נאמן' לסוגיית הגיור; הצעות האגודה לזכויות האזרח לחלופות נישואין וגירושין בישראל; מסמך צוות השבָּת של הפורום להסכמה לאומית; אמנת מימד; הצעת הפורום להסכמה לאומית; הצעת הצוות הבין-תנועתי; אמנת כינרת; גם הצעות לחקיקה בענייני דת ומדינה וגיוס בני הישיבות מובאות בקובץ, והוא נחתם ברב-שיח שהתקיים במכון הישראלי לדמוקרטיה, אשר בו פרסו פרופ' גביזון והרב מדן את עבודתם המשותפת והגיבו להערות משתתפי הדיון.
כללי

כותרת

עוד מידע