המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
שוויון בנטל או נטל השוויון? לקראת ביטול חוק טל וההשלכות של גיוס בני הישיבות לצה"ל

שוויון בנטל או נטל השוויון? לקראת ביטול חוק טל וההשלכות של גיוס בני הישיבות לצה"ל

שם המחבר: מלאך גלעד
תאריך לועזי: 2012
סוג פרסום: מזכר
כרך: פורום קיסריה - כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: המכון הישראלי לדמוקרטיה
קישור לרשומה המלאה
סקירת התפתחות הסדר דחיית השירות במרוצת השנים, תוך התמקדות בפעולתם של ועדות ציבוריות, הכנסת, הממשלה ובג"ץ בעיצוב ההסדר. המסמך מביא נתונים מספריים עדכניים על הנמצאים בהסדר דחיית השירות, על חרדים המשרתים בצבא ובשירות האזרחי ועל ההיבטים הכלכליים והחברתיים של ההסדר. נסקרות הבעיה הערכית, המבצעית והכלכלית, תוך בחינת שתי חלופות אפשריות והיתכנותן: שירות לכול עִם מכסת פטור, והצבת יעדים ברורים לגיוס חרדים, תוך בחינת עקרון השוויון, ואי-כניסה לעימות עם החברה החרדית.
כללי

כותרת

עוד מידע