המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
שידוכין וגנטיקה: על בדיקות גנטיות טרום-שידוכיות בחברה החרדית

שידוכין וגנטיקה: על בדיקות גנטיות טרום-שידוכיות בחברה החרדית

שם המחבר: זלצברג סימה
תאריך לועזי: 2014
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: חקר החברה החרדית
כרך: 2
מספרי עמודים: 24--43
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: המרכז לחקר החברה החרדית, מכון ירושלים לחקר ישראל
קישור לרשומה המלאה
המאמר עוסק במעמדן של הבדיקות הגנטיות הטרום-שידוכיות בקרב החרדים בישראל, באופן השימוש בבדיקות אלו, בתהליך השְגרתן בחברה החרדית וביחסו של הציבור החרדי אליהן. המחקר נעשה על סמך ראיונות-עומק עם 32 נשים וגברים חרדים ממוצא אשכנזי, וממצאיו מלמדים כי הבדיקות הטרום-שידוכיות הן צעד שכיח בקרב רוב הצעירים החרדים האשכנזים. הורים רבים לא "יסגרו" שידוך לפני שהבדיקות יצביעו על "התאמה גנטית" בין בני הזוג המיועדים, והפרוצדורה זוכה לעידודן של מרבית האוטוריטות הדתיות. המחקר מראה כי גם החוגים הקנאיים ביותר נוהגים לעשות את הבדיקות וגם אצלם ההנהגה הדתית קוראת לצאן מרעיתה לבצען לפני שידוך. עם זאת, הממצאים מלמדים על קשיים, דילמות ואתגרים שבדיקות אלו מעוררות. נראה כי דווקא מאפייניה השמרניים של החברה החרדית – נישואין המוסדרים בשידוך וציות להנהגה הדתית – הם אלה שמאפשרים לה באורח פרדוקסאלי ליישם מודל חדשני המבטא קִדמה ומודרנה.
כללי

כותרת

עוד מידע