המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
שילוב אוכלוסיות חדשות בשוק העבודה: ערבים וחרדים

שילוב אוכלוסיות חדשות בשוק העבודה: ערבים וחרדים

שם המחבר: ישיב ערן
תאריך לועזי: 2002
סוג פרסום: פרק
שם כתב העת או הספר הערוך: אסטרטגיה לצמיחה כלכלית בישראל
מספרי עמודים: 100-79
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: המכון הישראלי לדמוקרטיה
קישור לרשומה המלאה
הפרק סוקר את דרכי שילובם של חרדים וערבים בשוק העבודה, לצד סקירת דפוסי התעסוקה בקרב שתי אוכלוסיות אלה. דפוסי התעסוקה בקרב שתי אוכלוסיות אלה שונים: בקרב החרדים ניכרת הנטיה לענפי החינוך והשירותים הקהילתיים, ובקרב הערבים יש משקל יתר לענף הבינוי ומשקל חסר לתעשייה ולשירותים עסקיים. הפרק מציע מספר 'תסריטים' להגברת השתלבותן של אוכלוסיות אלה בשוק העבודה, ובשל השוני ביניהן הן נידונות בנפרד. המחקר קובע כי עליה איטית בשיעור ההשתתפות האפקטיבי של החרדים (כאחוז לשנה) תגדיל את תרומתם לתוצר הלאומי הגולמי מ1.2% ל 1.6% כעבור עשר שנים. זוהי עליה של כארבעה ורבע מיליארד ₪ בשנה. אם קצב העלייה יגדל לשבעה אחוזים בשנה, תעלה התרומה בכ-12 מיליארד ₪ בשנה.
כללי

כותרת

עוד מידע