המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
שילוב המגזר החרדי בשוק העבודה, תמונת מצב ומשמעויות

שילוב המגזר החרדי בשוק העבודה, תמונת מצב ומשמעויות

שם המחבר: כהונאי סמי
תאריך לועזי: 2004
סוג פרסום: דוח מחקר
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: הכנסת - מרכז מחקר ומידע
קישור לרשומה המלאה
מסמך מעודכן לחודש יוני 2003, המציג היבטים סוציולוגיים וכלכליים של סוגיית שיעור ההשתתפות הנמוך של המגזר החרדי בשוק העבודה בישראל על סיבותיה והשלכותיה הכלכליות הנוכחיות והעתידיות, ומביא את תמונת המצב לשנה זו. המסמך מציג ומנתח את ממדי התופעה ואת השפעתה על האוכלוסייה החרדית בפרט ועל המשק בכלל, ובוחן דרכי פתרון בהתבסס על ניתוח זה, מתוך התחשבות בהיבטים הערכיים, החברתיים והתרבותיים הייחודיים לחברה החרדית, אשר משפיעים על עמדות החרדים בדבר יציאה לעבודה. בנוסף מציג המסמך אומדנים לעשר השנים הבאות בשני תרחישים: (א) בתקופה זו לא יתרחשו שינויים של ממש בדפוסי העבודה של האוכלוסייה החרדית; (ב) החרדים יגדילו בהדרגה את שיעור השתתפותם בשוק העבודה.
כללי

כותרת

עוד מידע