המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
שילוב חרדים: מודל, תסריטים ומיפוי

שילוב חרדים: מודל, תסריטים ומיפוי

שם המחבר: גל ראובן , זטקובסקי אליה
תאריך לועזי: 2012
סוג פרסום: נייר עמדה
מקום הוצאה: חיפה
שם ההוצאה: הטכניון, מוסד שמואל נאמן - פרויקט שילוב חרדים
קישור לרשומה המלאה
הדוח כולל שלושה מאמרים שבהם נעשית הצגת מודל לקביעת מדיניות הממשלה לשילוב האוכלוסייה החרדית, בדיקת תסריטים אפשריים לקצב השילוב, ומיפוי מוסדות אקדמיים המותאמים לציבור החרדי. 1. מסמך 'תכנית אסטרטגית לשילוב האוכלוסייה החרדית בכלכלת ישראל': מודל ההגירה. המסמך מדבר באופן כללי על קליטת אוכלוסיה ייחודית לתוך מערכת קיימת, כהקבלה בין קליטת עליה לבין קליטת החרדים. 2. מסמך 'חרדים צעירים': הערכת מצב לשנת 2011 ושלושה תרחישים. המסמך מנתח מגמות קיימות הנוגעות לחרדים, שירות צבאי ואזרחי, השתלבות בתעסוקה ולימודים אקדמיים. 3. 'מיפוי מוסדות אקדמיים בישראל המותאמים לציבור החרדי'. המסמך עוסק במיפוי מוסדות ההשכלה הגבוהה החרדיים הקיימים עד ליום כתיבת הדוח והמסלולים המוצעים בהם לגברים ולנשים.
כללי

כותרת

עוד מידע