המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
שימוש במחשב במגזר החרדי

שימוש במחשב במגזר החרדי

שם המחבר: מלחי אסף
תאריך לועזי: 2009
סוג פרסום: מסמך מידע
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: משרד התמ"ת - מנהל מחקר וכלכלה
קישור לרשומה המלאה
המסמך נועד להציג נתונים עדכניים אודות מידת תפוצתם של מחשבים ביתיים בקרב המגזר החרדי, בהשוואה למגזרי אוכלוסייה אחרים בישראל, וכן את מאפייני השימוש השונים של נשים וגברים חרדים במדיום חדשני זה. המחקר מבוסס על נתוני סקר חברתי בשנים 2002-2007, ומפלח את דפוסי השימוש ואת יעדיו לפי תחומים שונים. מן הסקר עולה כי דפוסי השימוש משקפים במידה רבה את האמביוולנטיות הקיימת בקרב קהילות חרדיות שונות כלפי השימוש במחשב לצרכים אינסטרומנטאליים, הזוכים לרמת לגיטימיות הולכת וגדלה בקרב הפוסקים והסביבה הקרובה. השימוש במחשב לצרכי עבודה גבוה באופן משמעותי משימושים אחרים הקשורים לפנאי, תרבות וקניות. מסקנה עיקרית: גברים חרדים עושים שימוש מגוון ורב יותר במחשב מאשר נשים חרדיות, אשר שיעור תעסוקתן גבוה לאורך כל השנים משיעור התעסוקה של גברים חרדים.
כללי

כותרת

עוד מידע