המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
שירי יהושע לנדוי – משורר השואה בן היישוב הישן

שירי יהושע לנדוי – משורר השואה בן היישוב הישן

שם המחבר: פונד יוסף
תאריך לועזי: 2005
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: בין מסורת לחידוש: מחקרים ביהדות, ציונות ומדינת ישראל – ספר זיכרון ליהושע קניאל
מספרי עמודים: 345--373
מקום הוצאה: רמת גן
שם ההוצאה: אוניברסיטת בר אילן
מאמר הקדמה וקובץ שירים מאת יהושע לנדוי, משורר חרדי משנות הארבעים שפרסם את שיריו על השואה בעיתונות החרדית דאז. שיריו מלאי צער וכאב והזדהות עם המעונים, ועם קריאת השירים נוצרת התחושה שהכותב מצוי כאילו בפולין. כמו כן יש בשיריו ביטוי לקונפליקטים פנימיים שהסעירוהו: מחד גיסא ייאוש נוכח החורבן, ומאידך תקווה לגאולה; רחמים לנרדפים, מול תוכחה והאשמה לסוטים מדרך התורה, אלו שעולמם הרוחני נבנה על תרבות זרה ובאותה עת חרב עליהם; אמונה במשפט הצדק האלוהי, מול השאלה מדוע לא באה הצלה ולא נעשה נס. תחילה אימצה העיתונות החרדית הרשמית את שיריו, כיון שראתה בהם ביטוי להשקפה החרדית, אך החל משנת 1944 פסקה מלפרסם את שיריו, עקב אי יכולת לקבל את השאלות שהוא מפנה כלפי ההשגחה העליונה.
כללי

כותרת

עוד מידע