המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
"שלא שינו את לשונם": יידיש חרדית בישראל

"שלא שינו את לשונם": יידיש חרדית בישראל

שם המחבר: אסולין דלית
תאריך לועזי: 2012
סוג פרסום: פרק
שם כתב העת או הספר הערוך: מהישרדות להתבססות: תמורות בחברה החרדית בישראל ובחקרה
מספרי עמודים: 115-11
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
שימורה של היידיש הוא הישג נדיר, המעיד על כוחן האידיאולוגי והחינוכי של הקהילות החרדיות. במרכזו של המאמר עומד המתח בין ה'פנים' לבין ה'חוץ', בין ההסתגרות בקהילות קטנות דוברות יידיש לבין המגע ההכרחי עם הסביבה הדוברת עברית - ותוצאותיו הלשוניות. ממסקנות המאמר: הקבוצות שרואות ביידיש רכיב מרכזי בהגדרת זהותן, מתמודדות עם שחיקתה של השפה ועם השפעות בלתי נמנעות מצד העברית. הנואמים והדוברים מגמישים, מפתחים ומרחיבים, בעזרת כלים עבריים, את לשונם שהידלדלה. באופן פרדוקסלי, דווקא גורמי שחיקה אלה הם המסייעים ליידיש להמשיך ולשמש לתקשורת יומיומית, בין השאר הודות להיעדר מודעות לשונית של הדוברים ולצורתה של השפה. החרדים הממשיכים לדבר ביידיש אכן 'לא שינו את לשונם', כלומר לא המירו אותה באחרת ולא נטשוה לטובת העברית, אך הלשון עצמה השתנתה מאוד.
כללי

כותרת

עוד מידע