המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
שתחברנו בשלום, ותגלשנו לשלום

שתחברנו בשלום, ותגלשנו לשלום

שם המחבר: הכהן אלי
תאריך לועזי: 2004
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: פנים - כתב עת לתרבות חברה וחינוך
כרך: 30
מספרי עמודים: 69-63
מקום הוצאה: תל אביב
שם ההוצאה: הסתדרות המורים בישראל
מאמר הבוחן את דפוסי הגלישה באינטרנט במחוזות הדתיים והחרדיים, נכון לשנת 2003, כאשר רשת האינטרנט בארץ עשתה את צעדיה הראשונים ונודעו נתונים ראשוניים בדבר דפוסי ההתחברות והגלישה של החברה החרדית באינטרנט. המאמר סוקר את האתרים החרדיים, שפתחו לראשונה דיונים פתוחים פנים-מגזריים כמו גם במה להפצת רכילות מגזרית, את דעות הרבנים כנגד האינטרנט, וגם את המקרים בהם נעזרים החרדים באינטרנט, לצרכי הפצת דת או פרנסה. לדברי הכותב, הרשת הפכה לכלי שבאמצעותו אנשים מאמינים מעיזים יותר. תוך שמירה על פרטיותם, הם לומדים דברים שלא ידעו כלל על קיומם, בעיקר בשל אורח חייהם המסוגר והממודר.
כללי

כותרת

עוד מידע