המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
ש"ס: העומק ההיסטורי

ש"ס: העומק ההיסטורי

שם המחבר: לופו יעקב
סוג פרסום: פרק
שם כתב העת או הספר הערוך: ש"ס: היבטים תרבותיים ורעיוניים
מספרי עמודים: 151--123
מקום הוצאה: תל אביב
שם ההוצאה: עם עובד ומרכז רבין לחקר ישראל
מחקר על שורשי התמורה הדתית-תרבותית שחוללה ש"ס, בדגש ה'עוגן הליטאי' שלה. המאמר טוען ששורשיו נעוצים בתהליכים שהתרחשו בקרב יהודי מרוקו בתחילת המאה העשרים, תוך כדי התוודעות למודרניזציה ולתרבות המערבית, ובתהליכים שהואצו בקהילה זו לאחר השואה. אף שהשואה התרחשה באירופה, השפעתה על עיצוב 'עולם התורה' הספרדי המזרחי שהתגבש במרוקו הייתה מכרעת. השורשים העמוקים של המעורבות הליטאית מצויים בפעולותיו של הרב ז' הלפרין ובתשתית החינוך שהניח במרוקו בראשית המאה העשרים. הרובד הבא נוצר לאחר הכחדת עולם הישיבות באירופה, וגיוסם של בני תורה ממרוקו ל'הצלת עולם התורה' הליטאי שחרב. הרובד השלישי מצוי בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל, בהן התגבש עולם התורה הספרדי מזרחי בתוך עולם התורה הליטאי, ולאחר מכן ניצב לצידו.
כללי

כותרת

עוד מידע