המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
ש"ס, הרב עובדיה יוסף והתהליך המדיני

ש"ס, הרב עובדיה יוסף והתהליך המדיני

שם המחבר: ליאון נסים
תאריך לועזי: 2011
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: עיונים בתקומת ישראל
כרך: 21
מספרי עמודים: 189--172
מקום הוצאה: באר שבע
שם ההוצאה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב, מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות
המאמר עוסק במעמדו של הרב עובדיה יוסף ומעורבותו בחיי מפלגתו כ'פקדון אידאולוגי'. מונח זה מכיל את מכלול העקרונות ופרשנות של טקסטים האמורים לשמש מופת של התנהגות פוליטית רצויה. השימוש ב'פיקדון האידאולוגי' יכול לסייע ליצירת רציפות בהתנהלותן הפוליטית של תנועות סמכותיות, על אף חילופי-הגברי החלים בהנהגתן לאורך זמן. הכותב מציג את משנתו של הרב כ'ריסון באמצעות ההלכה', התנגדות למגמות רדיקליות בעניני שטחים והר הבית, כאשר כל אלה מצטרפים לכדי גישה עקרונית המוגדרת כ'פרגמטיות מדינית דרוכה'. מדובר בבחינה מתמדת של התמורות במציאות המדינית מתוך התחשבות בדרישות ההלכה, בהלך הרוח בקהילה ובהשלכות הקיומיות של המדיניות על הקולקטיב היהודי במדינת ישראל.
כללי

כותרת

עוד מידע