המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
ש"ס והציונות: ניתוח פוליטי סמלי

ש"ס והציונות: ניתוח פוליטי סמלי

שם המחבר: ליאון נסים
תאריך לועזי: 2009
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: המרחב הציבורי
כרך: 3
מספרי עמודים: 35--74
מקום הוצאה: תל אביב
שם ההוצאה: אוניברסיטת תל-אביב, החוג למדע המדינה
קישור לרשומה המלאה
המאמר מבקש לטעון כי ההבחנה האנליטית בין כוחות ניאו–ציוניים לפוסט–ציוניים מתעלמת מאפשרות הדינמיקה אשר מחברת באופן מורכב בין פוליטיקה ניאו–ציונית לפוליטיקה פוסט–ציונית. מקרה-הבוחן הוא תנועת ש"ס, אשר בהשתתפותה בממשלות ישראל מבטאת בעיניים חרדיות מעין מהלך של ערעור, פרישה ופריצה של מסורת אידיאולוגית שהיא חלק בלתי נפרד מהזהות החרדית. ש"ס מודעת למהלך זה, ופעמים רבות במוסדותיה ובתרבותה נמצא לשון דואלית. מצד אחד, הדגשה חוזרת ונשנית של הסתייגות מהמפעל הציוני, ומצד שני, חיובו עד כדי ראייתו, בדומה לחוגים הרדיקליים בציונות הדתית כעיקרון דתי. התנהלות מעין זו ניתן לא רק לכנות פוסט–ציונית, בעיניים חרדיות לפחות, אלא שהיא מאירה את התפקיד הדואלי של העמדה הפוסט– ציונית במהלכים המשרתים את התגבשותה של פוליטיקה ניאו–ציונית.
כללי

כותרת

עוד מידע