המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
ש"ס ו'חזיון התעתועים האתני'

ש"ס ו'חזיון התעתועים האתני'

שם המחבר: לוי גל , אמריך זאב
תאריך לועזי: 2001
סוג פרסום: פרק
שם כתב העת או הספר הערוך: ש"ס: אתגר הישראליות
מספרי עמודים: 158--126
מקום הוצאה: תל אביב
שם ההוצאה: ידיעות אחרונות וספרי חמד
הפרק מבקש להכניס את מרכיב 'המדינה' אל השיח אודות ש"ס, ולבקש את הנוסחה לא בתרבות כי אם באופנים בהם עיצבה המדינה את היחסים האתניים בחברה. לדברי הכותבים, אף כי ש"ס היתה זו שהציבה את סוגיית האתניות היהודית בחזית הדיון הפוליטי בישראל, הבנייתה של החברה הישראלי כמורכבת מקבוצות יהודיות בעלות זהויות אתניות פרטיקולריות היא מעשה ידיה של התנועה הציונית עצמה, לפני קום המדינה ולאחר מכן. הציונות הציגה את עצמה כמתקדמת וכבעלת מחויבות לערכים אוניברסליים, הודות לתיוג העולים מארצות המזרח כפרימיטיביים. בכך הוצדקה מדיניותה החברתית-כלכלית, אשר שירתה את האינטרסים של המעמד השליט והביאה לאי-שיוויון גובר.
כללי

כותרת

עוד מידע