המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
ש"ס: פריפריה בלב המרכז

ש"ס: פריפריה בלב המרכז

שם המחבר: כהן אשר
סוג פרסום: פרק
שם כתב העת או הספר הערוך: ש"ס: היבטים תרבותיים ורעיוניים
מספרי עמודים: 350--327
מקום הוצאה: תל אביב
שם ההוצאה: עם עובד ומרכז רבין לחקר ישראל
פרק בהיבט פוליטי מדיני, המבקש לפתח את חידת מהותה של ש"ס והצלחתה. דתיות, מזרחיות, לצד ריבוד מעמדי. המאמר מבקש להציע שילוב של ההסברים העיקריים שניתנו לצמיחת המפלגה, לאופן תפקודה, להצלחותיה ולתגובות שהיא מעוררת כלפיה. את כל אלה הוא מאגד תחת קורת גג מושגית תאורטית בשם 'מפלגת פריפריה' –מושג הנשען על הדגם התאורטי הכללי מרכז-פריפריה, שזכה למגוון רחב של יישומים. המתח בתוך המפלגה מתקיים בשני מישורים: במישור הפנימי–שעניינו המתחים והניגודים שבין פריפריות שונות המשתקפות בש"ס עצמה, ובמישור החיצוני–שעניינו יחסי הגומלין שבין ש"ס לבין הסביבה החברתית-פוליטית, שבה באים לידי ביטוי הניגודים שבין היותה מפלגת פריפריה המייצגת פריפריות בתחומים החשובים של המציאות החברתית הפוליטית, לבין היותה שחקן מפתח רב עוצמה במרכז הפוליטי עד לבחירות 2003.
כללי

כותרת

עוד מידע