המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
ש"ס: צמיחתה של קהילה ספרדית רסטורטיבית

ש"ס: צמיחתה של קהילה ספרדית רסטורטיבית

שם המחבר: סורוצקין דוד
סוג פרסום: פרק
שם כתב העת או הספר הערוך: ש"ס: היבטים תרבותיים ורעיוניים
מספרי עמודים: 385--351
מקום הוצאה: תל אביב
שם ההוצאה: עם עובד ומרכז רבין לחקר ישראל
פרק ברוח אידיאולוגיה הפוליטית לאור מרכיביה הרעיוניים והחברתיים. הכותב רואה בש"ס 'קהילה דתית מודרנית' שיש בה נקודות דמיון מבניות לקהילות האחרות שהתפתחו בעולם היהודי במאתיים השנים האחרונות, לצד מאפיינים חברתיים ואידיאולוגיים ייחודיים. זוהי קהילה המבוססת הן על אידאולוגיה הלכתית והן על אידאולוגיה חברתית בעלת אופי מודרני מובהק. יחסי הגומלין בין שני אלה, המחדדים זה את זה, עומדים במרכז המאמר. הדברים נכתבים לאחר גזר דינו של דרעי, והכותב מנתח את נאומיו בעת כניסתו לבית הסוהר, בתוך כך את הקלטת 'אני מאשים'. עם זאת קובע המאמר כי הכריזמה של דרעי ושל הרב עובדיה יוסף הם המשתנים המרכזיים בתהליך מיסוד ההצלחה הפוליטית והחברתית של ש"ס. אידיאולוג הלכתי מהפכן דוגמת הרב יוסף, בשילוב עם דמות כריזמטית בעלת יכולות ניתוח פוליטי, כושר ארגון חברתי ויכולת להלהיב המונים דוגמת דרעי.
כללי

כותרת

עוד מידע