המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
תהליך היציאה לעבודה של בני ישיבות חרדים ודתיים לאומיים : קושי כלכלי או הבניה מחדש של ערכים חברתיים?

תהליך היציאה לעבודה של בני ישיבות חרדים ודתיים לאומיים : קושי כלכלי או הבניה מחדש של ערכים חברתיים?

שם המחבר: טרכטינגוט יצחק
תאריך לועזי: 2011
סוג פרסום: עבודת מוסמך
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: האוניברסיטה העברית בירושלים, בית הספר לחינוך
מחקר העוסק בתהליך הנוכחי של יציאת בני ישיבות למעגל העבודה, ובבעיות הנלוות אליו. מלבד הקשיים הסובייקטיביים, מורגש מחסור ביועצים שיוכלו ללוות את התהליך ולכוון את בני הישיבות היוצאים לעבודה. המחקר מבקש להאיר את התופעה, את סיבותיה ומטרותיה, בכדי להעמיק את בסיס הידע המחקרי והתיאורטי הנדרש עבור ייעוץ מקצועי לבני ישיבות חרדים ודתיים היוצאים לעבודה, ולשפר את יכולותיהם של יועצים לייעץ לאוכלוסיות אלה. המחקר נערך על פי מאות שאלונים, ומנתח את הממצאים ואת ההבדלים שבין החרדי לבין הדתי-לאומי בענין זה. מממצאי המחקר: בקרב החרדים העבודה אינה משמשת רק כמכשיר לשיפור המצב הכלכלי, כי אם גם ככלי לעיצוב ערכיו ועמדותיו של הפרט, וכדרך להבנות מחדש ערכים חברתיים ותרבותיים.
כללי

כותרת

עוד מידע