המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
תחושת קוהרנטיות ועמדות של נשים חרדיות הלומדות במסגרת אקדמית

תחושת קוהרנטיות ועמדות של נשים חרדיות הלומדות במסגרת אקדמית

שם המחבר: הלר שרה
תאריך לועזי: 2009
סוג פרסום: עבודת גמר
מקום הוצאה: באר שבע
שם ההוצאה: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, התוכנית לניהול וישוב סכסוכים
מחקר שנערך בקרב נשים חרדיות אשר בחרו ללמוד במסגרת אקדמית ייחודית למגזר החרדי. נשים אלה מצויות לראשונה בחייהן במפגש בין תרבותי ראשוני, בו הן נחשפות במסגרת המוסד החרדי לעולם תרבותי 'אחר' ולמפגש אנושי שלא היו מורגלות בו. שאלות המחקר יוצאות מתוך המודל הסלוטוגני אשר מכוון לבחינת התמודדות עם לחץ. המחקר בדק שינויים שהתרחשו ב'תחושת הקוהרנטיות' (ת"ק) ובעמדות במהלך שנת הלימודים של סטודנטיות חרדיות במסגרת אקדמית ייחודית זו, וכן בדק את הזיקה שבין משתנים אלו לבין קבוצת משתנים דמוגרפיים. מממצאי המחקר: ציון הת"ק היה גבוה מראש בראשית שנת הלימודים, ולא השתנה במהלכה. בנוסף נמצא כי יש קשר בין ת"ק גבוה לבין עמדות הסטודנטיות אשר בטאו רצון לשמור על ערכי החברה החרדית והסתייגות מערכי החברה החילונית, ואלה לא השתנו במהלך השנה. כמו כן נמצא קשר בין נתונים אישיים (מצב משפחתי, זרם השתייכות ומוצא) לבין עמדות הסטודנטית.
כללי

כותרת

עוד מידע