המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
תחילתה של תקופת הנשים: נשים ונשיות במשנתו של הרבי מלובביץ'

תחילתה של תקופת הנשים: נשים ונשיות במשנתו של הרבי מלובביץ'

שם המחבר: וייל אלדד
תאריך לועזי: 2009
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: אקדמות
כרך: כב
מספרי עמודים: 61--85
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: בית מורשה
קישור לרשומה המלאה
מאמר העוסק ברפורמות שחולל הרבי האחרון מחב"ד במעמדה של האשה בחסידות. שלא כתפיסה הישנה, על פיה היו "שליח" ו"אשת השליח", הרבי חידש שהנשים יכולות להיות שלוחות בזכות עצמן. הוא פתח בפניהן את שערי לימוד החסידות, ואף גילה את רצונו שיבוטל איסור 'קול באשה ערוה'. אולי אינו פמיניסט, אך חרף ההסתייגויות, אין ספק שפעל לקדם את הנשיות. המאמר מוכיח כיצד עסק בביטול ההיררכיה של גבר־אישה, חומר־רוח. הוא אמנם שימר את המערכות הללו אבל לא ראה בהן חשיבות. מכלול הדברים העולה מהגותו ומפועלו של הרבי מציע התייחסות מחודשת ואוהדת לנשים, למעמדן ולזכויותיהן. קסמו וגדולתו נובעים בעיקר מהיותו קשוב מספיק לשמוע את הקול המדבר על רצונן של הנשים לצאת מן המצב הנוכחי ולהיגאל.
כללי

כותרת

עוד מידע