המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
תיווך אחאי במשפחות ברוכות ילדים בהשוואה למשפחות מעוטות ילדים: הקשר לאוריינטציה דתית, סביבה ביתית ולכושר השתנות הקוגניטיבי

תיווך אחאי במשפחות ברוכות ילדים בהשוואה למשפחות מעוטות ילדים: הקשר לאוריינטציה דתית, סביבה ביתית ולכושר השתנות הקוגניטיבי

שם המחבר: רוקח חיה גיטה
תאריך לועזי: 2010
סוג פרסום: עבודת דוקטור
מקום הוצאה: רמת גן
שם ההוצאה: אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לחינוך
מטרת המחקר לבחון את מאפייני האינטראקציה התיווכית האחאית במשפחות חרדיות ברוכות ילדים, בהשוואה לתיווך אחאים במשפחות מעוטות ילדים חרדיות, ומשפחות חילוניות מעוטות ילדים. מטרות נוספות: בדיקת הקשר בין האוריינטציה הדתית והסביבה הביתית ליכולת התיווך האחאי, והקשרם הכולל של מספר ילדים במשפחה ורמת התמיכה של הסביבה הביתית על יכולת ההשתנות הקוגנטיבי של האח הבוגר. מרכיבי האינטראקציה התיווכית מבוססים על תיאוריית ההתנסות בלמידה מתווכת של פוירשטיין. ממצא בולט: רמת התיווך של משפחות חרדיות ברוכות ילדים גבוהה באופן מובהק מזו של משפחות מעוטות ילדים חרדיות וחילוניות. כמו כן נמצא קשר חיובי בין רמת התיווך האחאי לבין הכושר ההשתנות הקוגנטיבי של האח הבוגר. טענת המחקר: במשפחה החרדית ברוכת הילדים הרמה הקוגנטיבית והלימודית אינה ירודה כתוצאה מאיכות ההתנסות בלמידה מתווכת, זאת שבאה בעקבות ריבוי הזדמנויות לתיווך אחאי.
כללי

כותרת

עוד מידע