המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
"תכלית הבריאה היא האיש": מעמד האשה להלכה ולמעשה בפולמוס על ההדרכה הזוגית בחברה החרדית

"תכלית הבריאה היא האיש": מעמד האשה להלכה ולמעשה בפולמוס על ההדרכה הזוגית בחברה החרדית

שם המחבר: הרשקוביץ יצחק
תאריך לועזי: 2011
סוג פרסום: פרק
שם כתב העת או הספר הערוך: מגדר בישראל
מקום הוצאה: שדה בוקר
שם ההוצאה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
פרק העוסק במעמד האשה החרדית במערכת הזוגית והביתית. עקב ההרחקה מן התפיסה המערבית הכללית, סוגיות של הנהגה בין איש לאשתו, וסוגיות של הכנסת יסודות טיפוליים מקצועיים בזוגיות – הן טאבו בחברה החרדית. עם זאת, לאחרונה קיימת לגיטימציה גוברת והולכת לנושא זה, והחברה החרדית הולכת ונפתחת להכרה בחשיבותו של הייעוץ המקצועי. במוקד המאמר: הפולמוס הרבני סביב ספר 'פרקי הנהגת הבית' מאת צבי דב טראוויטש, רב חרדי אמריקאי ודמות חינוכית, המשמש גם כמטפל זוגי ויועץ בבעיות פריון. הכותב מנתח את עמדתו של טראוויטש, ולמולו את עמדת הרב מנשה קליין שהתווכח עמו, תוך מבט על מעמדה של האשה החרדית במארג המשפחתי כפי שעולה מן הפולמוס. טראוויטש מביע עמדות שמרניות המדירות את האשה מכל מעמד רוחני, וכל תפקידה מסתכם בסיוע לבעל להתעלות מבחינה רוחנית. לעומתו דוקא הרב קליין, הפוסק הישראלי, מביע עמדות המבשרות על מגמת שיתוף ושוויוניות של האשה החרדית במרחב הזוגי והביתי.
כללי

כותרת

עוד מידע