המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
תעסוקה במגזר החרדי - מאפיינים, חסמים ופתרונות מוצעים

תעסוקה במגזר החרדי - מאפיינים, חסמים ופתרונות מוצעים

שם המחבר: מדינת ישראל
תאריך לועזי: 2010
סוג פרסום: מסמך מדיניות
שם כתב העת או הספר הערוך: דיון ראש הממשלה בנושא חרדים
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: מנהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת
קישור לרשומה המלאה
מסמך המלצות להנהלת משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, על קווי מדיניות שיש לנקוט לקידום תעסוקה בקרב האוכלוסייה החרדית בישראל, והדרכים שיש ליישם מדיניות זו. נושאי המסמך: מיפוי נתונים מרכזיים ביחס לאוכלוסייה החרדית ומאפייני תעסוקתה, הצגת עיקר החסמים להשתלבותם של נשים וגברים חרדים בשוק העבודה, סקירת תוכניות ומסלולי סיוע ממשלתיים קיימים להשתלבות חרדים בשוק העבודה, והגדרת יעדים כמותיים להעלאת שיעור התעסוקה בציבור החרדי ודרכי היישום. המסמך מציג את הפתרונות הקיימים, את מסלולי הסיוע הממשלתיים, לצד פתרונות עתידיים המוצעים לקידום התעסוקה במגזר.
כללי

כותרת

עוד מידע