המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
תפיסת המחויבות לבית ולקריירה, הקונפליקט ביניהם וערכי עבודה של מתבגרות ובוגרות צעירות כפונקציה של גיל וזהות דתית

תפיסת המחויבות לבית ולקריירה, הקונפליקט ביניהם וערכי עבודה של מתבגרות ובוגרות צעירות כפונקציה של גיל וזהות דתית

שם המחבר: הירשפלד שלומית
תאריך לועזי: 2003
סוג פרסום: עבודת גמר
מקום הוצאה: רמת גן
שם ההוצאה: אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לחינוך
מטרת המחקר לבחון את התפתחות תפיסת המחוייבות לבית ולקריירה, ותפיסת קונפליקט בית-קריירה, כפונקציה של גיל והשתייכות למגזר דת (חילוני, דתי לאומי או חרדי) בקרב מתבגרות ובוגרות צעירות. אוכלוסיית המחקר כללה 316 נבדקות בגילאי 12-25, והממצאים העלו כי העדפת הפשרה כפתרון לקונפליקט הייתה המועדפת ביותר בכל קבוצת גיל. בגילאי הביניים (21-22 ו-17-18) נמצאה רמה גבוהה של העדפת קריירה כפתרון לקונפליקט בית-קריירה. נמצאה מחוייבות גבוהה לבית בגילאים הבוגרים. בכל קבוצות הגיל נמצא שערכי העבודה האקסטרינזיים גבוהים מהאינטרינזיים. בחלוקה על פי מגזר נמצא כי המחויבות לבית והעדפת הבית כפתרון לקונפליקט מצויה במגמת עליה, מן החילוני דרך הדתי ועד לחרדי, בעוד שערכי העבודה האינטרינזיים נמצאו במגמת עלייה, מהמגזר החרדי, דרך המגזר החילוני ועד לדתי. נמצאה קירבה רבה מאוד בין קבוצת הנבדקות החילוניות לקבוצת הנבדקות הדתיות-לאומיות במימדים הבאים: מחוייבות לקריירה, העדפת קריירה והעדפת פשרה כפתרונות לקונפליקט.
כללי

כותרת

עוד מידע