המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
תפיסת עולמם של גברים חרדים שנהגו באלימות כלפי בנות זוגם בנושאי מגדר וגבריות

תפיסת עולמם של גברים חרדים שנהגו באלימות כלפי בנות זוגם בנושאי מגדר וגבריות

שם המחבר: גולדברג עודד
תאריך לועזי: 2006
סוג פרסום: עבודת גמר
מקום הוצאה: רמת גן
שם ההוצאה: אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לעבודה סוציאלית
מחקר שנועד לבחון את תפיסותיהם של גברים חרדים שנהגו באלימות כלפי בנות זוגם בנושאים הקשורים למגדר וגבריות. הנחות היסוד הן: 1. הפעלת אלימות של גברים כנגד נשים קשורה למרכיבים המעצבים את תפיסת הגבריות, הנשיות, והיחסים ביניהם. 2. התרבות מהווה גורם מרכזי בעיצוב זהויות גברית ונשית, והמחקר בודק כיצד מתקיים קשר זה בקהילה החרדית. השתתפו במחקר 11 גברים חרדים שנהגו באלימות כלפי בנות זוגם. מממצאי המחקר: תפיסותיהם של המרואיינים בנושאי מגדר מהווים חלק מתפיסתם הדתית ומהגדרתם העצמית כיהודית חרדים. היחסים ההירארכיים וחלוקת התפקידים שבין גברים ונשים נתפסים כבעלי משמעות דתית ומוסרית, וכתוצאה של הבריאה המשקפת את רצונו של הקדוש ברוך הוא. למקורות הכתובים השפעה רבה מאד בעיצוב תפיסותיהם המגדריות. תלמוד תורה, פרנסה ורציונליות ושליטה עצמית – כל אלה מרכיבים את הזהות הגברית החרדית. לפיכך ביטאו המרואיינים את תסכולם מן הקושי בהגשמת גבריות זו. נושא נוסף שעלה בראיונות הוא תסכולם של המרואיינים מטשטוש הגבולות המגדריים המסורתיים בשנים האחרונות, עקב השינויים העוברים על החברה החרדית בכל הנוגע ליחסים וחלוקת התפקידים בין המינים.
כללי

כותרת

עוד מידע