המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
תקציבים ממשלתיים למגזר היהודי החרדי

תקציבים ממשלתיים למגזר היהודי החרדי

שם המחבר: סבירסקי שלמה , קונור איתי
תאריך לועזי: 1998
סוג פרסום: מזכר
מקום הוצאה: תל אביב
שם ההוצאה: מרכז אדוה
קישור לרשומה המלאה
מסמך משנת 1998 הבוחן את הסעיפים המרכזיים בתקציבי ממשלה המיועדים ספציפית למגזר היהודי החרדי, ואת הגידול בתקצוב זה בשנות התשעים. העבודה מתרכזת סביב תקציבי חינוך, משרד הדתות, משרד העבודה והרווחה, הכשרה מקצועית ושיכון. הממצא העיקרי הוא שהמדינה, באמצעות המוסדות החרדיים, מפעילה מערכת רווחה נוספת ומקבילה לזו שהוקמה על פי חוק. לו היתה לתנועה האיסלמית גישה דומה לתקציבי מדינה, סביר שהיא היתה שואפת לפתח מערכת דומה. מבחינה זאת, נראה כי הדיון הציבורי סביב ההקצאות למוסדות חרדיים צריך להתמקד לא רק בסוגיות של "מנהל תקין" אלא גם, אם לא בעיקר, במדיניות הכלכלית, החברתית והחינוכית בישראל. בו בזמן משקפים הנתונים הענות מצד המדינה לדרישה לקיים מערכות רווחה ייחודיות, בנוסף ובמקביל למערכת הרווחה שהוקמה על פי חוק. מבחינת המדינה, ההקצאות לחרדים, גבוהות ככל שתהיינה, מהוות ככל הנראה חלופה זולה, יחסית להשקעה אוניברסלית בתשתית ובחינוך.
כללי

כותרת

עוד מידע