המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
Balancing Women's Rights and Religious Rights: The Issue of Bus Segregation

Balancing Women's Rights and Religious Rights: The Issue of Bus Segregation

שם המחבר: Feldhaim Miriam
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies
כרך: 31 (2)
מספרי עמודים: 73-94

קישור לרשומה המלאה
המאמר מבקש לבחון את הדרתה של האישה מהמרחב הציבורי, בכלל, ואופן תיחומה בתחבורה הציבורית, בפרט, המאפיינת את המגמות המתפתחות בקרב החברה החרדית מאז בשני העשורים האחרונים. בחינה זו, המוצעת בעקבות השיח הציבורי הער שהתפתח בנידון, מתמקדת בשאלת זכותן של קבוצות מיעוט במדינה דמוקרטית לממש פרקטיקות הפוגעות בערך השוויון המעצב במידה רבה את אופייה של המערביות הדמוקרטית. יחד עם זאת, המאמר אינו מתעלם מפגיעה בערכי היסוד של הדמוקרטיה העלולה לנבוע כתוצאה מכפיית ערכים חילוניים-מערביים על קבוצת מיעוט. לצורך בירור פרדוקסאליות זו מציע המאמר בחינה קרובה יותר של ההתפתחויות המגמתיות השונות, כמו גם של השיח הציבורי המתלווה אליהן, תוך השוואתן להתמודדותה של הרשות השופטת האמריקאית עם מגמות הפרדה שהתפתחו בארה"ב. בעקבות בחינה קרובה והשוואתית זו מסיק המאמר כי המגמות המגדריות המאפיינות את החברה החרדית הינן פסולות וזאת בשל פגיעתן הכפולה בנשים לא חרדיות המרגישות מאוימות במרחב הציבורי ובנשים חרדיות הטוענות כי הן כפופות לאילוצים מגדריים בתחבורה הציבורית, חרף התנגדותן הנחרצת לנורמת ההפרדה.
כללי

כותרת

עוד מידע