המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
Between tradition and modernity: Social work-related change processes in the Jewish ultra-orthodox society in Israel

Between tradition and modernity: Social work-related change processes in the Jewish ultra-orthodox society in Israel

שם המחבר: Freund Anat , Band-Winterstein Tova
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: International Journal of Intercultural Relations
כרך: 37
מספרי עמודים: 422-433

קישור לרשומה המלאה


השינויים אותם חווה החברה החרדית בשנים האחרונות כרוכים בהיחשפות למקורות טיפוליים שונים המזוהים, בין היתר, עם העובדים הסוציאליים. מאמר זה מבקש לנתח יחסים הרגישים הנרקמים במסגרת פגישתם של עובדים אלה עם מטופלים חרדיים. הפערים המושגיים, התרבותיים והלשוניים, שבין עולמו של העובד הסוציאלי ותרבותו של המטופל החרדי נבחנים במאמר לאור ראיונות-חצי-עומק שנערכו עם 33 עובדים סוציאליים. במסגרת ראיונות אלה נבחנו האתגרים המשמעותיים בפניהם ניצבו העובדים הסוציאליים שעה שנדרשו לנושאים דוגמת התעללות מינית בילדים, הפלות, מתחים המזוהים עם תהליכי התבגרות, בריאות הנפש וגירושין. הממצאים שנבעו מהניתוח המוצע מצביעים על שלשה נושאים מרכזיים המזוהים עם תהליכי השינוי במגזר החרדי: (1) מגמת עלייה בהיחשפות הציבור החרדי לטיפולים מנטליים, (2) מוכנות הולכת וגוברת מצדה של החברה החרדית לדיון בנושאים רגישים, דוגמת אלה העומדים בזיקה לחיי הנישואין וכדומה; (3) העבודה הסוציאלית צוברת בשנים האחרונות לגיטימציה בקרב הקהילה החרדית הן מבחינת מעורבותם של עובדים סוציאליים בחיי הקהילה והן מבחינת הקמתן של תכניות שונות המיועדות להכשרת עובדים סוציאליים חרדיים.
כללי

כותרת

עוד מידע