המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
Budgeting for Ultra-Orthodox Education—The Failure of Ultra-Orthodox Politics, 1996–2006

Budgeting for Ultra-Orthodox Education—The Failure of Ultra-Orthodox Politics, 1996–2006

שם המחבר: Lipshits Hadar
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: Israel Studies
כרך: 20 (2)
מספרי עמודים: 135-162

קישור לרשומה המלאה
תפיסה הרווחת בקרב החברה הישראלית תולה את תקציבה של מערכת החינוך החרדי במידת מעורבותן של המפלגות החרדיות בממשלות השונות. מאמר זה מבקש לערער על תפיסה זו תוך שאיפתו להצביע על קיומו של יחס הפוך: ככל שמידת מעורבותן הפוליטית של מפלגות חרדיות גדולה יותר כך פוחת שיעור התקציב לו זכאים מוסדות החינוך החרדי. התפיסה אותה מבקר המאמר מתבסס על שלשה פרמטרים מרכזיים: (1) שיעור ייצוגה הפרלמנטרי של החברה החרדית, (2) רמת השתתפותן של המפלגות החרדיות בקואליציות השונות ו (3) ניהולה של הממשלה על ידי מפלגת הליכוד הנתפסת ככזו המקדמת את האינטרסים של המגזר החרדי. יחד עם זאת, בחינה סטטיסטית-השוואתית של תקצוב מערכת החינוך החרדי, מחד, ומידת מעורבותן הפוליטית של המפלגות החרדיות, מאידך, מעלה כי ככל שהמפלגות החרדיות זכו לייצוג פרלמנטרי וקואליציוני גבוה יותר כן הלך וצומצם התקציב לו זכו מוסדותיה החינוכיים. יחס הפוך זה נובע, לטענת המאמר, מיחס נוסף המאפיין את המתחים בין המפלגות החרדיות ואלו החילוניות: ככל שהמפלגות החרדיות מעורבות יותר בהקמתה של ממשלה נתונה כך מחריפה תגובתן של המפלגות החילוניות.
כללי

כותרת

עוד מידע