המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
Carrier Matching and Collective Socialization in Community Genetics: Dor Yeshorim and the Reinforcement of Stigma

Carrier Matching and Collective Socialization in Community Genetics: Dor Yeshorim and the Reinforcement of Stigma

שם המחבר: Raz Aviad E. , Vizner Yafa
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: Social Science & Medicine
כרך: 67
מספרי עמודים: 1361-1369
בקהילה החרדית נודעת חשיבות לא מבוטלת לבדיקת 'דור ישרים' הבוחנת נשאות של מחלות גנטיות בקרב זוגות העתידים להינשא. לשאלת אופייה ומעלותיה של בדיקה זו קיימות מספר גישות הניתנות להבחנה לשתי קבוצות: הביקורתיים טוענים לפגיעה בעצמאותו של הנבדק ובהתערבות חיצונית, ואף כפייתית, בהכרעותיו האישיות של הפרט. התומכים, לעומת זאת, נוטים להדגיש את תוצאותיה החיביות של הבדיקה, שעה שזו הביאה לצמצום משמעותי בשיעור המחלות המזוהות עם פגמים גנטיים שונים. יחד עם זאת, הגישות שנחקרו עד כה תחומות למישור התיאורטי המזוהה עם עמדתם של מנהיגי הקהילה, מחד, ושל מומחים לביו-אתיקה (bioethicists), מאידך. מטרת המאמר, לעומת זאת, להתחקות אחר יתרונותיה לעומת חסרונותיה של בדיקה זו כפי שאלה משתקפים ברשמיהם האישיים של חברי הקהילה החרדית. לצורך כך רואיינו עשרים וארבע נשים וחמשה שדכנים מקרב המגזר החרדי בישראל. הממצאים שעלו בעקבות ראיונות אלה הצביעו על הטמעה משמעותית של בדיקת 'דור ישרים' במסגרת תופעת השידוכים בחברה החרדית. השלכותיה של הטמעה זו באות לידי ביטוי, לטענת המאמר, בהחרפת התפיסה הסטיגמטית כלפי אלו שהובחנו כנשאים של מחלות גנטיות פוטנציאליות.
כללי

כותרת

עוד מידע