המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
Communication and Change: Newspapers, Periodicals, and Acculturation among Israeli Haredim

Communication and Change: Newspapers, Periodicals, and Acculturation among Israeli Haredim

שם המחבר: Baumel Simeon D.
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: Jewish History
כרך: 16 (2)
מספרי עמודים: 161-186

קישור לרשומה המלאה
המאמר בוחן את מאפייניה של העיתונות החרדית בישראל ויחסה לזו החילונית. התחקות ראשונית אחר עיתונים חרדיים מובילים, דוגמת 'המודיע', 'יתד נאמן' ו'יום-ליום', מעלה הבחנה דיכוטומית בין העיתונות החילונית בישראל ובין העיתונות החרדית שעה שזו האחרונה מזוהה לכאורה עם אחידות תכנית וסגנונית נוקשה. אך בחינה קרובה יותר של מאפייני העיתונות החרדית עשויה להבליט הבדלים דקים בין עיתוניה השונים שמקורם במאפייני התנועה העומדת מאחורי העיתון הנתון. ההבדלים התרבותיים והפוליטיים של הזרמים השונים משתקפים בתכניו ובניסוחו של העיתון המזוהה עם תנועה נתונה, שעה שזו האחרונה מובחנת מרעותה בשאלת יחסה לשפה העברית, כמו גם לחברה הלא חרדית בישראל. כך, לדוגמא, מובחן עיתון כפר חב"ד מהעיתונים 'המודיע' ו'יתד נאמן' בנצלו מקורות עיתונאיים חילוניים, לטובת הידיעות והכתבות המדווחות במסגרתו, וזאת בשל אופייה המתון יותר של חסידות חב"ד לעומת החרדיות השמרנית. יחד עם זאת, גם בקרב החרדיות הקלאסית ניתן להצביע על שינויים לשוניים הבאים לידי ביטוי בהסתגלות איטית לעברית המודרנית על צורות הביטוי השונות המזוהות עמה. בחינת זיקתו של 'המודיע' לחסידות גור, עמה מזוהה העיתון, משקפת את אימוצה של העברית המודרנית על ידי מנהיגיה האחרונים של החסידות. במקביל לכך מצביע המאמר על היחשפותו ההולכת וגוברת של הציבור הליטאי לחברה החילונית בישראל המקבלת ביטוי קונקרטי בנוכחותה של העברית העכשווית ב'יתד נאמן'.
כללי

כותרת

עוד מידע