המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
Da'at Torah and Censorship.

Da'at Torah and Censorship.

שם המחבר: Resmicoff Steven H.
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: Jewish Law Association Studies
כרך: 20
מספרי עמודים: 161-183

קישור לרשומה המלאה
מאמר הבוחן תהליכי צנזורה הננקטים על ידי רבנים ומנהיגים קהילתיים חרדיים ביחס לפרסומים ספרותיים ומחקרים היסטוריוסופיים שאינם עולים בקנה אחד עם האידאולוגיה החרדית הקלאסית. לצורך בחינה זו מבקש המאמר לנתח שלשה מקרים בהם קראו רבנים חרדיים להחרמת פרסומים ואירועים שעסקו בחברה החרדית: (1) החרמת הספר 'עשייתו של גדול' (Making of a Godol) של נתן קמינצקי, (2) החרמת חיבוריו השונים של הרב נתן סליפקין, דוגמת 'תורה ומדע' (The Science and the Torah) ו'יצורים מופלאים' (Mysterious Creatures), ו(3) החרמת אירוע פילנתרופי שהתקיים בניו יורק בשנת 2008 תחת הכותרת 'The Big Event'. החרמת כל אחת מהתופעות הנידונות נבעה לאור התרשמותם של הרבנים בדבר חתירתם תחת הנרטיב שהביא להתגבשותה של היהדות החרדית כיום. החרמות אלה הובילו לתסיסה ציבורית שעה שרבים מקרב החברה הדתית, כמו גם מקרב זו החרדית, התקוממו נוכח צמצומו הבוטה של חופש הביטוי בקרב הקהילה החרדית. במסגרת הבחינה המוצעת מבקש המאמר ללבן את המתחים שנוצרו בין דעת הקהל ובין ההנהגה הרבנית, זאת לאור ההנחה כי על מנת לענות על שאלת הלגיטימציה של החרמות וצנזורות רבניות יש להתייחס הן לשיקולים הלכתיים מורכבים יותר והן לנתונים חברתיים ופוליטיים רגישים.
כללי

כותרת

עוד מידע