המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
Dynamics of inclusion and Exclusion: Comparing Mental Ilness Narratives of Haredi Male Patients and their Rabbis

Dynamics of inclusion and Exclusion: Comparing Mental Ilness Narratives of Haredi Male Patients and their Rabbis

שם המחבר: Goodman Yehuda
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: Culture, Medicine and Psychiatry
כרך: 25 (2)
מספרי עמודים: 169-164

קישור לרשומה המלאה
מאמר המנתח את הנרטיב אותו מייחסים מטופלים חרדיים להפרעות נפשיות (mental illness narratives) אותן הם חווים בעיקר במהלך שנות לימודיהם בישיבה. במסגרת הניתוח המוצע, המבוסס על מקרה בוחן של תלמידי ישיבה שטופלו במרפאה קלינית בישראל, מבקש המאמר לבחון את מקומם ותפקידם של המטופלים במסגרת הצגת עדותם (agency of narrators), כמו גם את המתח המתקיים בין 'חוויה' ובין 'ייצוג'. לאור התחקות אחר עדותם של המטופלים חושף המאמר הופעתן של שתי חוויות משמעותיות המכוננות את הנרטיב הננקט על ידי מטופלים אלה: (1) התמוטטות עצבים פתאומית המזוהה עם (2) הופעתה של דמות א-אנושית. רבני התלמידים, לעומת זאת, מציגים את חווייתם של המטופלים בצורה ריאליסטית למדי, תוך אימוצם מודלים פסיכולוגיים מערביים. בנוסף לכך מצביע המאמר על הדינאמיקה המלווה הן את התלמידים המטופלים והן את הרבנים המזוהים עמם לאור מאמציהם המשותף למנוע את התפשטותה של סטיגמה בקרב חבריהם ולהבטיח, בתמורה, את מעמדם החברתי.
כללי

כותרת

עוד מידע