המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
Excellence or Equality in the Name of God? The Case of Ultra-Orthodox Enclave Education in Israel

Excellence or Equality in the Name of God? The Case of Ultra-Orthodox Enclave Education in Israel

שם המחבר: Hakak Yohai , Rapoport Tamar
תאריך לועזי: 2012
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: The Journal of Religion
כרך: 92 (2)
מספרי עמודים: 251-276

קישור לרשומה המלאה
המאמר בוחן את המתח המובנה בין ערך השוויון וערך המצוינות המתקיימים זה לצד זה בעולם הישיבות החרדי. המאמר מבקש לטעון כי המחקרים שהוצעו עד כה אודות מתחים מובנים בין ערכי שוויון וערכי מצוינות במסגרות חינוך שונות עסקו בעיקר במודלים חינוכיים מודרניים-חילוניים המובחנים מהותית מהמודלים המיושמים בקרב קבוצות פונדמנטליסטיות, כאשר הביטוי המרכזי להבחנה בין מודלים אלה כרוך בקביעת היחס ההיררכי בין טובין 'ארציים' ובין אלה הרוחניים. מעצביה של הישיבה החרדית ביקשו לבססה במסגרת היררכית הנוקטת בהבחנה ערכית ברורה בין הישגים רוחניים-תורניים והישגים חומריים, זאת בניגוד למודל החילוני המאופיין, מנקודת ראותה של החברה החרדית, ככזה המסמן את יעדיו לאור פרמטרים חומריים של הון עצמי וקריירה מקצועית. לשם בחינת הערכים עליהם אמונים תלמידי הישיבות נדרש המחקר להתאים עצמו למאפייניו הייחודיים של המודל החרדי וזאת על מנת להציב את ערך השוויון לעומת ערך המצוינות בהקשרם הנכון. לצורך כך מציע המאמר את המונח 'כלכלה רוחנית', המובחן מ'כלכלה ארצית' לא רק מבחינת האידאלים המנחים 'כלכלה' זו, כי אם גם מבחינת כמותה הבלתי נדלית וזמינותה לכל מבקש. המרת הערך הכלכלי-ארצי בזה הכלכלי-רוחני מחדד, לטענת המאמר, את המתח המובנה, בלאו הכי, בין 'שוויון' ו'מצוינות' ורק לאורו יש להתחקות אחר מאמציהם של מנהיגים חרדיים לגשר על המתח שנוצר בין שני ערכים אלה.
כללי

כותרת

עוד מידע