המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
Executive Summary Employment for Haredim in Israel

Executive Summary Employment for Haredim in Israel

שם המחבר: Ouziely Sharon , Ifrach Shimon
סוג פרסום: תקציר מחקר
מקום הוצאה: Jerusalem
שם ההוצאה: Milken Institute
קישור לרשומה המלאה
תקציר מחקר מטעם מכון מילקן המשקף את מצבה הכלכלי של החברה החרדית, כמו גם את השלכותיו על הכלכלה הישראלית. ניתוח ההשתתפות בשוק העבודה מצביע על שיעור אבטלה גבוה במיוחד (70%) בקרב גברים חרדיים, שיעור אותו מייחסהמחקר לאג'נדה שהונחלה מטעם ההנהגה הרבנית-חרדית ושמימושה התאפשר הודות לפועלן של המפלגות החרדיות החל משנת 1977. זאת ועוד, לימודם המתמשך של בני המגזר החרדי במסגרות תורניות, תופעה אותה עודד בעקיפין חוק טל לדחיית שירותם הצבאי, מביא להפסד של 1.3-1.5 אחוזים בתוצר המקומי הגולמי (תמ"ג) של מדינת ישראל בשנה. לאור נתונים אלה, כמו גם לאור העובדה כי 52.1% מהמשפחות החרדיות בישראל חיות מתחת לקו העוני, מציעים מחברי המחקר מספר פתרונות העשויות להביא לעידוד ופיתוח התעסוקה במגזר החרדי: (1) הקמתן של מסגרות מקצועיות ההולמות את עולמה התרבותי של החברה החרדית; (2) התאמת חברות במשק הישראלי לאורח חייהם של עובדים חרדיים; (3) החלפת 'חוק טל' בחוק יעיל יותר שאינו מעודד את לימודם המתמשך של גברים חרדיים בישיבות ובכוללים; (4) הכרתו של משרד החינוך בתכניות הלימודים המיושמות במוסדות לימוד חרדיים, הכרה העשויה לתרום להמשך לימודם של בוגרי מוסדות אלה במסגרות אקדמיות על סמך הישגיהם הקודמים.
כללי

כותרת

עוד מידע