המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
For heaven's sake follow the rules: pedestrians' behavior in an ultra-orthodox and a non-orthodox city

For heaven's sake follow the rules: pedestrians' behavior in an ultra-orthodox and a non-orthodox city

שם המחבר: Rosenbloon Tova , Nemrodov Dan
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: Transportation Research
כרך: 7
מספרי עמודים: 395-404
מקום הוצאה: Amsterdam

קישור לרשומה המלאה
עבודת מחקר זו בוחנת את השפעתם של גורמים דתיים ואמוניים על התנהגותם של הולכי-רגל. המחקר, שהתבסס על 'מבחן כי-בריבוע' (Chi Square Test), בחן את התנהלותם של 667 הולכי רגל חרדים בעיר בני-ברק, לעומת התנהלותם של 378 הולכי רגל בעיר רמת-גן, לאור חמישה פרמטרים: חצייה ברמזור אדום; חציית כביש באזור שאינו מסומן במעבר חצייה; הליכה על הכביש לצד המדרכה; אי בדיקת תנועה טרם חצייה ואחיזת ידו של ילד אגב חצייתו את הכביש. ההתחקות אחר התנהלותם של הולכי הרגל שנצפו הניבו שלשה ממצאים עיקריים: 1) בקרב הגברים, משני המגזרים, נצפו עבירות בטיחות במידה גבוהה משמעותית מזו שנצפה בקרב הנשים. 2) קיים מתאם שלילי בין גיל הולך הרגל ותדירותן של העבירות המזוהות עמו: ככל שגילו של הנבדק צעיר יותר כן גדל הסיכון לעבירת בטיחות מצדו. 3) שיעור עבירות הבטיחות שנצפו בקרב הנבדקים החרדיים גבוה פי שלשה מהשיעור המיוחס לאלה החילוניים. הדיון אותו מבקש המאמר לפתח נסוב סביב גורמים אידיאולוגיים, פסיכולוגיים והתנהגותיים העומדים בזיקה לממצאים המוצעים
כללי

כותרת

עוד מידע