המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
Fundamentalism and the masculine body: The case of Jewish Ultra-Orthodox men in Israel

Fundamentalism and the masculine body: The case of Jewish Ultra-Orthodox men in Israel

שם המחבר: Aran Gideon , Stadler Nurit
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: Religion
כרך: 38 (1)
מספרי עמודים: 25-53

קישור לרשומה המלאה
המודל השליט בספרות מחקר הפונדמנטליזם מתמקד ביחסים הנרקמים בין קבוצות דתיות ראדיקליות ובין סביבתם המידית, שעה שתופעת האלימות המזוהה עם קבוצות אלו מאובחנת כתגובת הפונדמנטליזם לאתגרים שמציבה החברה המודרנית והחילונית. מאמר זה, המבוסס על עבודה אתנוגרפית אודות החברית החרדית בישראל, מבקש לבחון מחדש את היחסים הנרקמים בין קבוצות פונדמנטליסטיות ובין סביבתם, כמו גם את תופעת האלימות הכרוכה ביחסים אלה, תוך התייחסות לפקטור שנעלם עד כה מספרות המחקר הרלוונטית: הגוף. עריכת המחקר בזיקה לגופניות מאפשרת הבנה טובה יותר של מאפייניהן של קבוצות פונדמנטליסטיות וצורת התפתחותן. לאור הממצאים שעלו מעבודה זו מבקש המאמר לטעון כי לגוף תפקיד כפול במסגרת עיצובה של קבוצה פונדמנטליסטית נתונה: 1) הגוף משמש ככלי לפתירת קונפליקטים פנימיים המתלווים לקבוצה הנתונה בשלביה המוקדמים. הפעלת כוח פיסי מאפשרת, במידה רבה, את קביעת גבולותיה הברורים של הקבוצה, כמו גם את ביסוס סמכותה האחראית ללכידותה. 2) הגוף משמש כתבנית ייחודית לפתירת קונפליקטים מיותרים בין קבוצות פונדמנטליסטיות וסביבתן הזרה. במסגרת מימוש מאפייניו הכוחניים של הגוף מביעים חברי הקבוצה הפונדמנטליסטית את שאיפתם לגבולות ברורים שיבחינו בינם ובין סביבתם ואשר באמצעותם יימנעו חיכוכים חיצוניים מיותרים.
כללי

כותרת

עוד מידע