המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
Genetic Testing and Screening in Religious Groups: Prespectives of Jewish Haredi Communities

Genetic Testing and Screening in Religious Groups: Prespectives of Jewish Haredi Communities

שם המחבר: Birenbaum-Carmeli Daphna , Carmeli Yoram
סוג פרסום: פרק
שם כתב העת או הספר הערוך: Kin, Gene, Community
מספרי עמודים: 153-173
מקום הוצאה: New York
שם ההוצאה: Berghahn Books
קישור לרשומה המלאה
פרק מתוך ספר הבוחן את יחסה של החברה החרדית לבדיקות גנטיות, בכלל, ולבדיקת 'דור ישרים', בפרט. בחינה זו מוצעת אגב התחקות אחר מעמדו של ערך הפריון בקרב הקהילה החרדית, כמו גם אחר יחסה של קהילה זו לבדיקות שונות הכרוכות בתהליך הלידה, דוגמת אבחון טרום לידתי ובדיקות סקר גנטיות. במסגרת התחקות זו מצביע המאמר על הסתייגותם הנחרצת של רבני הקהילה מכל בדיקה עוברית שאינה קריטית, זאת בשל החשש שמא לאור בדיקות אלו יחליטו הורי העובר על הפלתו. יחד עם זאת, בשל שיעורה הגבוה של נישואים תוך קבוצתיים מאופיינת החברה החרדית-אשכנזית באחוז נשאות גבוה יחסית של מחלות גנטיות, נתון המשתקף בשכיחותן הגבוהה של בדיקות גנטיות בקרב זוגות חרדים העתידים להינשא. על מנת למנוע את הפגיעה במעמדם של אלה שאובחנו כנשאים הוקמה חברה ייחודית לבדיקות גנטיות אנונימיות בשם 'דור ישרים'. במסגרת בחינת הופעתן של הבדיקות הגנטיות בקרב הקהילה החרדית מתמקד הפרק במאפייני החברה תוך בחינת הפונקציה אותה היא ממלאת בתהליך השידוך של החרדי האשכנזי הממוצע.
כללי

כותרת

עוד מידע