המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
God's Voice: Audiotaped Sermons in Israeli Haredi Society

God's Voice: Audiotaped Sermons in Israeli Haredi Society

שם המחבר: Caplan Kimmy
תאריך לועזי: 1997
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: Modern Judaism
כרך: 17 (3)
מספרי עמודים: 253-279

קישור לרשומה המלאה
המאמר סוקר את הופעתן של קלטות האודיו והווידאו בחברה החרדית בישראל אגב התחקות אחר מאפייניהן הייחודיים המבחינים אותן ממקורות ידע אחרים, דוגמת עיתונות חרדית, פאשקווילים ועלוני שבת. מקורות האודיו, בדומה למקורות טקסטואליים חרדיים, מותאמים למגוון מטרות ולקהלי יעד שונים. אלפי קלטות האודיו שהופיעו בחברה החרדית בשנים האחרונות מקוטלגים ומובחנים בהתאם לז'אנרים שונים: נורמות התנהגותיות, שיעורי תלמוד והלכה, הטפות והחזרה בתשובה, סיפורי ילדים ועוד. לאור בחינת הופעתה של הקלטת בחברה החרדית מציג המאמר שתי טענות הנוגעות לתפקידה ואופייה של קלטות אלו: 1) לקלטת מאפיינים המשותפים למילה הכתובה, מחד, ולמילה האוראלית, מאידך. יחסו של המאזין למילה הנאמרת בקלטת שונה מיחסו לזו המועברת במסגרת שיחה. יחד עם זאת, לקלטת גם מאפיינים רטוריים שאינם ניתנים לייחוס למקור הטקסטואלי. כתוצאה משילובם של מאפיינים שונים אלה נודעת לקלטת השפעה משמעותית על מאזיניו. 2) הקלטת מהווה השתקפות כנה של הלכי הרוח בחברה החרדית, זאת בניגוד לעיתונות החרדית הנכתבת מתוך מודעות להיחשפותה בפני קהלי יעד נוספים, לא חרדיים בהכרח.
כללי

כותרת

עוד מידע