המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
Government Allocations to the Ultra-Orthodox (Haredi) Sector in Israel

Government Allocations to the Ultra-Orthodox (Haredi) Sector in Israel

שם המחבר: Swirski Shlomo , Konor Etty
סוג פרסום: נייר עמדה
מקום הוצאה: Tel Aviv
שם ההוצאה: Adva Center
קישור לרשומה המלאה
נייר עמדה מטעם מכון אדווה לבירור הקצאת התקציבים הממוענים למגזר החרדי מטעם מקורות ממשלתיים שונים. הודות לכוחם הפוליטי הלא פרופורציונאלי של ש"ס ו'יהדות התורה' מצליחות מפלגות אלו, לטענת נייר העמדה, להביא להקצאתם של תקציבים מוגדלים לטובת החברה החרדית הודות לארבעה ערוצים ממשלתיים המזוהים עם: (1) משרד הדתות, (2) משרד החינוך, (3) משרד הרווחה ו(4) משרד השיכון והבינוי. כחלק משירותיו של משרד הדתות מוענקות קצבאות ייחודיות הנועדות לממן את הכשרתן של דמויות קהילתיות המשמשמות בתפקידים דתיים כאלה ואחרים. במסגרת שירותים אלו מנצלות המפלגות החרדיות תקציבים שונים לטובת מוסדות החינוך המזוהות עמם במסווה הקצאתם לתכניות הכשרה מקצועיות, שעה שתקצבים אלה ממנים, למעשה, מסגרות חינוכיות שאינן עומדות בזיקה לתכנית הכשרה פרטיקולארית. דרך נוספת להגדלת התקציבים מתבצעת במסגרת דיווחים לא אמינים למשרד החינוך, הודות להם זוכים מוסדות החינוך החרדיים למימון גדול משמעותית מזה המוענק למערכת החינוך הממלכתי. כמו כן, מחבר הנייר מציין כי הצגת נתונים מוטעים מתרחשת מצידם של גורמים חרדיים גם ביחס לשאלת מספר הילדים החרדיים הזקוקיים לסיוע כלכלי מטעם משרד הרווחה. לאור נתונים אלה מצביע המאמר על קיומה של מערכת רווחה אלטרנטיבית, המקבילה לזו המזוהה עם מערכת הרווחה הרשמית של ישראל, ששמה לה למטרה לקדם בראש ובראשונה את החברה החרדית.
כללי

כותרת

עוד מידע