המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
Haredim vs. Secular: Israel’s Internal Culture War and the Fight for Israeli Identity

Haredim vs. Secular: Israel’s Internal Culture War and the Fight for Israeli Identity

שם המחבר: Yates Joshua
סוג פרסום: עבודת סמינר
מקום הוצאה: New York
שם ההוצאה: Hamilton College
קישור לרשומה המלאה
עבודת מחקר המציעה סקירה היסטורית של היחסים הבין חברתיים שאפיינו את מדינת ישראל מאז הקמתה ב-1948, כאשר במוקד יחסים אלה עולה ומתחדד המתח בין המגזר החרדי, המהווה כעשרה אחוזים מכלל האוכלוסייה, מכאן, ובין המגזר החילוני, מכאן. בחינת התפתחותם של היחסים בין שני מגזרים אלה נעשה לאור השפעתן המשמעותית של המפלגות החרדיות בזירה הפוליטית, שעה שאלו צברו במשך השנים כוח פוליטי לא פרופורציונאלי לייצוגם האלקטורלי בממשלות השונות. לפועלה הפוליטי של המגזר החרדי השלכות דומיננטיות שהשאירו חותמן על המרקם החברתי בישראל בדמות חוקים הנוגעים לשאלות דת ומדינה ותקצובן של מערכות החינוך החרדיות. את הישגיה הפוליטיים של המפלגות החרדיות מייחס המחקר לשני גורמים מרכזיים: התפקיד המשמעותי ששיחקו מפלגות אלו בהרכבת הקואליציות השונות במהלך העשורים האחרונים והסכם הסטטוס-קוו שנחתם בשנת 1947 בין בן-גוריון והנהלת 'אגודת ישראל'. בנוסף לכך מבקשת עבודת מחקר זו לציין זאת כי למתח החרדי-חילוני מורכבות יתירה, זאת לאור (1) עמדתה הביקורתית למדי של החברה החרדית כלפי זהותה הציונית של מדינת ישראל והודות ל(2) הסתייגותה הכמעט מוחלטת של חברה זו מנטילת חלק בשירות הצבאי.
כללי

כותרת

עוד מידע