המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
Hebrew among Yiddish-Speaking Ultra-Orthodox (Haredi) Jews in Israel

Hebrew among Yiddish-Speaking Ultra-Orthodox (Haredi) Jews in Israel

שם המחבר: Assouline Dalit
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics
מספרי עמודים: 878-879
מקום הוצאה: Leiden
שם ההוצאה: Brill
קישור לרשומה המלאה
מאמר המתחקה אחר זיקתן של קבוצות חרדיות בישראל לשפת היידיש, מכאן, ולשפת העברית, מכאן. במסגרת התחקות זו מבחין המאמר בין השימוש בעברית המודרנית, הננקטת לעתים לטובת מטרותיו השונות של דובר היידיש, ובין השימוש ב'לשון הקודש', היא העברית המשרתת את תפילותיו וטקסיו הדתיים של האדם הדתי. המאמר מבקש להדגיש כי ההבדלים בין שני הווריאנטים אינם לינגוויסטיים כי אם אידיאולוגיים, שעה שהשימוש בעברית המודרנית מלווה בהגה שונה מזו המאפיינת את 'לשון הקודש'. בנוסף לכך בוחן המאמר את השפעותיה של העברית המודרנית על היידיש הישראלית.
כללי

כותרת

עוד מידע