המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
Holy Land, Holy Language: A Study of an Ultraorthodox Jewish Ideology

Holy Land, Holy Language: A Study of an Ultraorthodox Jewish Ideology

שם המחבר: Shilav Yosseph , Glinhert Lewis
תאריך לועזי: 1991
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: Language in Society
כרך: 20 (1)
מספרי עמודים: 59-96
מאמר המנתח את הקורלציה בין מושגי שפה וטריטוריה במסגרת האידאולוגית של חסידות סאטמר, בפרט, ובהקשר היהדות החרדית בכלל, תוך התמקדות ביחסים שבין שפת היידיש והשפה העברית בישראל. בחינת ההקבלה בין שפה וטריטוריה המוצעת במאמר מתבצעת לאור שלשה מקרי בוחן המזוהים עם החברה החרדית: בשלב הראשון של העבודה נבחנת (1) ה'קדושה' היחסית המיוחסת למרחבים שונים המותאמים לאורח חייה ולשונה של החברה החרדית כיום. לאור בחינה ראשונית זו מוצעת (2) השוואה בין 'קדושה' יחסית זו ובין הקדושה המוחלטת המזוהה עם ארץ ישראל ושפת התנ"ך, הן מבחינת מאפייניהם ההכרחיים (intensional dimension) והן מבחינת המאפיינים החיצוניים להם (extensional dimension). בהמשך להשוואה זו מתחקה המאמר אחר (3) הקדושה המוחלטת-לכאורה (quasi-absolute sanctity) שיוחסה לשפת היידיש ואורח חייה של היהדות המזרח אירופאית. לאור הממצאים העולים מניתוח זה מציעה המאמר כי שלשלת מקרי בוחן אלה מצביעים על זיקה מהותית בין ארץ ושפה
כללי

כותרת

עוד מידע